فسا - صفحه نخست

Form Records List Form Records List

اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Origin
Origin
Status
Status
belt
belt
Expected
Expected
AirCraftID
AirCraftID
Date
Date

یکشنبه 06:00

کیش ایر

KIS7068

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

قشم ایر

QSM1279

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

آتا

TBZ5622

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

قشم ایر

QSM1289

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

تاخیر

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

پويا

PYA2344

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

4

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

5

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A319

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

منتظر اعلام باشید

320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:20

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آسمان

IRC865

دزفول

منتظر اعلام باشید

737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

آسمان

IRC841

ایلام

در حال نشستن

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

سپهران

SHI4316

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:05

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:35

آسمان

IRC3783

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

ایران ایر

IRA3419

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:55

کاسپین

CPN6937

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

آتا

TBZ5729

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

پويا

PYA2348

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

کارون

KRU2571

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:55

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:05

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

کاسپین

CPN6939

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:55

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

کاسپین

CPN6911

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB907

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5733

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5610

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:05

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:10

سپهران

SHI4326

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:25

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:45

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:05

کاسپین

CPN6901

دزفول

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:05

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:20

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:25

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:35

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:35

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:55

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:55

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:10

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:15

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:20

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:20

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7156

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:35

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:40

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

قشم ایر

QSM1274

رشت

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:35

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:40

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:55

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:05

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:15

زاگرس

IZG4094

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:25

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1000

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:35

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:35

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:40

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:40

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:50

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC3783

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:35

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:50

آتا

TBZ5676

آبادان

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:50

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:15

ایران ایر

IRA385

چابهار/بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:25

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:35

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

B727

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

ماهان

IRM4522

شاهرود

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:20

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:25

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC3701

سبزوار

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:05

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

747

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

آتا

TBZ5642

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

ماهان

IRM1099

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:35

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:35

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:40

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:40

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:40

کاسپین

CPN6907

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

کاسپین

CPN6903

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B727

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:05

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7006

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:35

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:35

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

آسمان

IRC3971

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

آسمان

IRC835

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

زاگرس

IZG4006

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:25

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

A321

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

146-200

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Destination
Destination
Status
Status
counter
counter
Actual
Actual
AirCraftID
AirCraftID
Date
Date

یکشنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

25

1397-05-28 05:00

ATR

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:25

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

1

1397-05-28 06:05

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

6

1397-05-28 05:50

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

2

1397-05-28 05:41

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

زاگرس

IZG4077

شیراز

پرواز كرد

1

1397-05-28 05:42

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

پرواز كرد

3

1397-05-28 05:52

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

آسمان

IRC864

دزفول

پرواز كرد

26

1397-05-28 05:53

737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:40

آتا

TBZ5728

اهواز

پرواز كرد

10

1397-05-28 06:04

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

27

1397-05-28 05:55

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

23, 24

1397-05-28 06:10

747

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

زاگرس

IZG4017

اهواز

پرواز كرد

2

1397-05-28 05:58

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM4586

اهواز

پرواز كرد

19

1397-05-28 05:25

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

18

1397-05-28 06:22

ab6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

7

1397-05-28 06:01

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

پرواز كرد

4

1397-05-28 06:40

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

5

1397-05-28 06:12

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

28

1397-05-28 06:43

B727

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:10

ایران ایر

IRA3418

اصفهان

پرواز كرد

6

1397-05-28 06:28

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

29

1397-05-28 06:42

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

20

1397-05-28 06:31

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

3

1397-05-28 06:34

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

5

1397-05-28 06:37

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

8

1397-05-28 06:50

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

25

1397-05-28 06:54

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

1

1397-05-28 07:00

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:35

کاسپین

CPN030

تبریز

پرواز كرد

8

1397-05-28 06:45

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

پرواز كرد

6

1397-05-28 06:51

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

پرواز كرد

21

1397-05-28 07:03

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

پرواز كرد

14

1397-05-28 06:58

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

9

1397-05-28 07:01

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:55

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

11

1397-05-28 07:25

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

2

1397-05-28 07:22

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

آماده پرواز

26

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

9

1397-05-28 07:08

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

پرواز كرد

3

1397-05-28 07:51

320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

10

1397-05-28 07:19

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

پرواز كرد

7

1397-05-28 07:23

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

28

1397-05-28 07:37

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

27

1397-05-28 08:07

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

کارون

KRU2524

بهرگان/شیراز

پرواز كرد

16

1397-05-28 07:42

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

زاگرس

IZG4081

عسلویه

پرواز كرد

1

1397-05-28 07:40

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

4

1397-05-28 07:36

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

پرواز كرد

22

1397-05-28 07:59

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

معراج

MRJ2800

مشهد

پرواز كرد

15

1397-05-28 07:50

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

پرواز كرد

16

1397-05-28 07:48

737-700

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

قشم ایر

QSM1254

مشهد

پرواز كرد

8

1397-05-28 08:10

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

12

1397-05-28 08:08

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

آماده پرواز

9

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

23

1397-05-28 08:18

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

در حال سوار شدن

6

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

در حال سوار شدن

29

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

پويا

PYA2345

گرگان

آماده پرواز

14

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

آماده پرواز

10

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

قشم ایر

QSM1210

اهواز

در حال سوار شدن

9

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

در حال سوار شدن

1

A319

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

در حال سوار شدن

11

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

دريافت كارت پرواز

24

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

آسمان

IRC630

گرگان

دريافت كارت پرواز

25

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:20

ایران ایر

IRA495

اردبیل

دريافت كارت پرواز

1

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

زاگرس

IZG4093

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

دريافت كارت پرواز

18

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5668

تبریز

منتظر اعلام باشید

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

آسمان

IRC3782

شیراز

دريافت كارت پرواز

26

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

کاسپین

CPN6936

شیراز

طبق برنامه

7

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:20

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

27

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

28

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

13

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:35

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

15

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

1

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

کارون

KRU2570

لاوان

طبق برنامه

14

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

19

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

20

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:25

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

29

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

تاخیر - 15:20

1

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

21

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:10

کاسپین

CPN6938

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

10

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

8

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA243

رشت

طبق برنامه

5

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

26

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

6

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

کاسپین

CPN6910

اهواز

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB906

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

8

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:05

سپهران

SHI4317

عسلویه

طبق برنامه

26

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

14

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

28

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

24

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

25

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

29

B727

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

16

737-700

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

15

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

8

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

18

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

آتا

TBZ5732

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

7

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کیش ایر

KIS7007

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

4

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

19

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

12

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

20

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

8

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

28

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

13

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

29

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

26

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:55

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

21

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

22

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

10

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

7

A319

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

14

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 04:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 04:40

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 04:40

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 04:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 04:45

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 04:50

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:20

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:25

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:25

کاسپین

CPN6900

دزفول

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:25

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:30

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:35

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:40

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA384

بندرعباس/چابهار

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:10

کیش ایر

KIS7157

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:25

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:35

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:45

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:05

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:05

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:10

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:25

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:40

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:05

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:05

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:15

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:15

آتا

TBZ5609

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:25

ایران ایر

IRA3426

یزد/بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:30

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

قشم ایر

QSM1275

رشت

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 08:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:05

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:10

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:10

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:40

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:40

آتا

TBZ5639

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:45

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 09:55

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:10

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:10

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:15

آتا

TBZ5675

آبادان

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:20

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:40

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:35

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:45

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

B727

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:25

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:40

ماهان

IRM4523

شاهرود

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:50

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:05

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

747

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

زاگرس

IZG4095

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

آسمان

IRC3700

سبزوار

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:35

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:55

ایران ایر

IRA378

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:15

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:35

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

AB3

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:35

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC834

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

کاسپین

CPN6906

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:25

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN6902

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:55

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:55

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B727

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:25

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:25

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:35

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:40

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

آسمان

IRC3970

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

زاگرس

IZG4007

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

A321

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:40

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامان شهراه سامان شهراه

News