خبر خبر

اعزام ۷۵هزار زائر اربعين از ۱۴ فرودگاه کشور/‌تست چشمي کرونا نداريم‌
مشاور مديرعامل شرکت فرودگاه‌‌ها در امور اجرايي با تاکيد بر اينکه موضوع تست چشمي کرونا در فرودگاه‌ها مطرح نيست، گفت: طي هماهنگي با وزارت بهداشت، مقرر شد از همه زوار در فرودگاه‌ها تست انجام شود البته اين موضوع در حيطه اختيارات ستاد کرونا است.

به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران؛ غلامرضا رستميان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره آخرين وضعيت اعزام و پذيرش زوار اربعين در فرودگا‌ه‌هاي کشور، اظهار داشت: طرح سفرهاي هوايي اربعين از ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ آغاز شد و تا ۱۰ مهر ادامه دارد.
مشاور مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در امور اجرايي با بيان اينکه پروازهاي رفت زائران اربعين از ۱۴ فرودگاه کشور انجام شد‌، افزود: تا پايان وقت روز ۵ مهر تعداد ۷۱ هزار و ۶۳۹ زائر اربعين به عراق اعزام شدند و ۱۵ هزار و ۸۸۵ زائر هم از عراق به کشور برگشتند.
وي با بيان اينکه در انجام پرواز‌هاي اربعين شرکت‌هاي هواپيمايي داخلي همکاري مناسبي داشتند، اضافه کرد:‌ امسال زوار از فرودگاه‌هاي امام خميني (ره)، مشهد، شيراز، اردبيل، اصفهان، اهواز بندر‌عباس بوشهر، تبريز، ساري، کرمان ،کرمانشاه و يزد به کشور عراق اعزام شدند.
 
رستميان افزود: در پروازهاي برگشتِ زوار اربعين هم عمليات پروازي به همين فرودگاه‌ها انجام مي شود؛ در اين راستا روز ۶ مهر زائران اربعين از عراق به ‌فرودگاه‌هاي اهواز، ساري، کرمانشاه و مشهد اعزام شدند و جمعا‌ ۱۸ پرواز رفت و برگشت انجام شد و در کل ۱۳ فرودگاه کشور غير از فرودگاه امام خميني (ره) يک هزار و ۱۱۰ زائر ورودي و ۸۶۶ زائر خروجي در روز ۶ مهر داشتيم.
 مشاور مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در امور اجرايي افزود: همچنين در روز هفتم مهر، تعداد ۱۹۴۲ زائر ورودي و ۹۸۳ زائر خروجي از ۱۳ فرودگاه کشور غير از فرودگاه امام خميني (ره) داشتيم.
‌وي بيان کرد: در آمار تجميعي ۱۳ فرودگاه کشور و فرودگاه امام خميني (ره) ‌تا پايان وقت روز ششم مهر‌ ۷۴ هزار و ۵۹۱ زائر اعزام شدند و‌ ۱۹ هزار ۷۱۷ زائر به کشور برگشتند.
 
* انجام تست کرونا توسط وزارت بهداشت از همه مسافران در فرودگاه‌‌هاي داخلي‌
رستميان تاکيد کرد: ‌به همه فرودگاه‌ها تأکيد شده است در موضوع تست کرونا به نحوي عمل شود که زائران معطل نشوند اما نظارت دقيق باشد.
 مشاور مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در امور اجرايي با تاکيد بر اينکه موضوع تست چشمي در فرودگاه‌ها مطرح نيست، اظهار داشت: طي هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مقرر شد از همه زوار در فرودگاه هاي داخلي تست کرونا انجام شود البته اين موضوع در حيطه اختيارات وزارت بهداشت و ستاد کرونا است اما ما همکاري کرديم تا ايستايي و معطلي مسافران کاهش يابد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد