خبر خبر

15 شهريور، آغاز اجراي شيوه نامه پايش عملکرد ايمني در فرودگاه‌ها
مدير ايمني شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ شيوه نامه پايش عملکرد ايمني را براي اجرا در فرودگاه ‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ این شیوه نامه که با هدف تییین روش ها و ایجاد وحدت رویه در انجام فرایند پایش عملکرد ایمنی تدوین شده است، در برگیرنده روش های جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به شاخص های عملکرد ایمنی در سه حوزه «خدمات ناوبری هوایی»، «خدمات فرودگاهی» و «مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی» است.
پایش و سنجش عملکرد ایمنی فرایندی مهم از بخش سوم سیستم مدیریت ایمنی بوده و هدف از آن ارزیابی اقدامات و فرایندهای سیستم مدیریت ایمنی در راستای نیل به اهداف کلان ایمنی است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد