خبر خبر

پرواز در فرودگاه هاي کشور دو برابر شد
طي ماه هاي فروردين و ارديبهشت 1400 کل پروازهاي فرودگاه هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران نسبت به ماه هاي مشابه سال گذشته 100 درصد افزايش يافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ سیاوش امیرمکری، در گفت و گو با  خبرگزاری فارس با اعلام این خبر عنوان کرد: فروردین و اردیبهشت امسال در مجموع 48 هزار و 735 پرواز با جابه جایی حدود سه میلیون و 637 هزار مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 100 درصد و در اعزام و پذیرش مسافر 75 درصد افزایش نشان می دهد.

امیرمکری افزود: در پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکيت شرکت در فروردین و اردیبهشت 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 100 درصد و در اعزام و پذیرش مسافر 71 درصد افزایش وجود داشته است. همچنین آمار پرواز و جابه جایی مسافر در پروازهای خارجی و بین المللی نیز رشد 100 درصدی را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همچنین با بیان اینکه اردیبهشت امسال 23 هزار و 464 پرواز با جابه جایی بیش از یک میلیون و 700 هزار مسافر در فرودگاه های تحت مالکيت شرکت انجام شده است، گفت: در اردیبهشت ماه 1400 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 63 درصد و در اعزام و پذیرش مسافر 30 درصد افزایش وجود داشته است.

وی افزود: کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکيت شرکت در اردیبهشت ماه 1400 نسبت به فروردین  در نشست و برخاست هفت درصد و  در اعزام و پذیرش مسافر 11 درصد کاهش نشان می دهد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط