نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:35

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

تاخیر

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM4534

جیرفت

طبق برنامه

146-200

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3511

مشهد

طبق برنامه

ATR

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

کارون

KRU2569

سیری

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:00

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:40

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:55

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:00

آتا

TBZ5701

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:15

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:45

کیش ایر

KIS7126

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:30

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:40

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:50

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:00

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:05

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:05

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:10

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:20

وارش

VRH5827

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:20

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:30

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:10

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:20

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:25

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:00

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:15

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:20

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:40

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:50

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:10

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:20

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:30

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:45

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:55

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:05

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:45

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:00

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:10

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:25

کیش ایر

KIS7006

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:35

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:45

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:50

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:00

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:00

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:10

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:30

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:45

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:00

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:05

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:10

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:15

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:15

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:25

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:05

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3421

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:45

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:00

آتا

TBZ5645

تبریز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:10

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:20

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:20

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:35

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

4

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

25

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:15

ایران ایر

IRA3351

ایلام

دريافت كارت پرواز

2

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:35

آتا

TBZ5625

یزد

دريافت كارت پرواز

10

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

20

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

23, 24

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:50

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

27

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

10

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

26

B.727

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

22

ab6

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

4

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

5

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

2

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4535

جیرفت

طبق برنامه

18

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2568

سیری

طبق برنامه

16

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

تاخیر - 08:50

10

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

تاخیر - 09:20

27

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

9

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

3

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

14

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

15

320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

5

100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

16

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:50

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

20

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

5

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3514

سمنان

طبق برنامه

3

ATR

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

21

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

8

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

18

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

19

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

22

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:45

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

26

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

5

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

28

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

29

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:55

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

7

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

12

MD.88

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

1

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

2

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

22

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

11

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

18

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

26

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

16

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

26

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

4

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

20

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

5

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

28

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

29

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

14

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

13

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

7

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

25

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

15

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

18

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

21

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

2

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

27

B.727

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

19

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

28

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

3

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

16

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

10

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

11

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

18

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

RJ85

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

15

320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

25

B737-400

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:25

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

A310

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

5

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

A320

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

10

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

29

BAE146

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

22

ab6

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

7

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

B737

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

16

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

14

MD.88

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

21

ab6

۲۴ آبان ۱۳۹۷

جمعه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 05:00

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 05:05

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 05:25

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 05:30

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:05

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:10

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:20

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:30

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:35

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:45

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 06:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:05

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3420

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:15

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:15

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:30

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:35

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 07:50

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:15

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:15

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:20

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:25

وارش

VRH5826

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:30

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:45

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:55

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:00

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:00

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:05

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:05

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:10

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:20

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:25

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:30

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:35

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:40

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:50

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:00

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:10

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:20

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:35

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:40

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:45

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:55

کیش ایر

KIS7127

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:05

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:15

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:25

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:25

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:30

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:40

کاسپین

CPN036

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:10

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:30

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:20

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:25

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:35

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:40

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:10

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:00

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:50

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:00

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:05

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:20

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:25

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:30

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:40

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:40

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:05

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B.727

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:30

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:35

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:50

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:00

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:05

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:15

کیش ایر

KIS7007

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:25

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:40

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:05

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:10

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:20

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:30

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:40

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:40

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:50

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:05

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:20

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:30

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:55

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:10

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:25

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

آتا

TBZ5700

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامان شهراه سامان شهراه

اخبار فرودگاه