نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3385

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

B727

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN6987

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1225

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

A300B4

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

کارون

KRU2601

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

rj100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A300B4

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC855

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

FOKER100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

کارون

KRU2569

سیری

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:10

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:25

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

8

1397-09-21 22:59

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

پرواز كرد

22

1397-09-21 23:28

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

پرواز كرد

10

1397-09-21 23:23

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

2

1397-09-21 23:09

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

پرواز كرد

1

1397-09-22 00:04

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

3

1397-09-22 00:49

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

24

1397-09-22 00:01

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

29

1397-09-22 00:11

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:15

ایران ایر

IRA3351

ایلام

تاخیر - 05:45

4

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:05

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:05

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

23

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:05

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

19

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:05

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

27

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

29

B.727

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

21

ab6

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

3

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2568

سیری

طبق برنامه

15

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

26

B737-400

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

28

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

9

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

8

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

7

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

5

100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

20

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

2

737-700

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

8

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

12

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

22

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

15

320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

24

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

19

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:45

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

25

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

8

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:05

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

29

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

3

ATR

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

1

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

21

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

10

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

23

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:40

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

7

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

16

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

9

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

25

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

3

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

20

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

7

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

29

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

27

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

4

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

6

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

5

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

29

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:05

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

1

737-700

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

8

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

22

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

B737-400

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

24

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

5

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

25

B.727

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

19

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

5

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

7

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

16

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

10

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

12

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

RJ85

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

21

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

B737-400

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:25

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

18

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

ab6

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

26

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

3

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

28

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:50

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

8

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

ab6

۲۲ آذر ۱۳۹۷

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامان شهراه سامان شهراه

اخبار فرودگاه